หนังสือออนไลน์

หนังสือออนไลน์ หรือ e-Book นั้น ย่อมาจากคำว่า Electronic Book หมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์    คุณลักษณะของหนังสือออนไลน์นั้นสามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนั้นหนังสือออนไลน์สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสือออนไลน์สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป

หนังสือออนไลน์

ข้อดีของ หนังสือออนไลน์ คือ

  1. อ่านที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้
  2. ค้นหาข้อความได้ ยกเว้นว่าอยู่ในลักษณะของภาพ
  3. ช่วยลดการทำลายธรรมชาติ เพราะไม่ต้องตัดไม้มาทำกระดาษ
  4. ทำสำเนาได้ง่ายดาย
  5. ไม่ยับหรือเสียหายเหมือนกระดาษ

ข้อเสียของ หนังสือออนไลน์ คือ

  1. ขาดความรู้สึก หรืออรรถรส หรือความคลาสสิค
  2. อาจทำให้เสียสุขภาพทางการมองเห็น จากการได้รับแสงจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
  3. ต้องอาศัยพลังงานในการอ่านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือแบตตารี่
  4. ดูแลไฟล์ไม่ให้มีการเสียหรือสูญหาย

หนังสือออนไลน์ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้จากสื่อต่างๆ เพื่อมานำเสนอผ่านทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถแสดงผลด้วยภาพ ข้อความ เสียง สีสัน และภาพเคลื่อนไหวได้ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความบันเทิงในการศึกษาข้อมูลมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถพกพาไปอ่านได้ทุกที่ โดยไม่ต้องคำนึงถึงแสงมากหรือน้อย เพราะอุปกรณ์ E-Book มักมีแสง Backlight ของตัวเอง  E-Book ยังทำให้อ่านหรือทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าหนังสือ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลได้มากอีกด้วย