Tag Archives: บริจาคหนังสือ

ร่วมกันบริจาคหนังสือเพื่อสร้างโอกาสในการอ่านให้กับเด็กๆ

ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) นักปรัชญาชาวอังกฤษ กล่าวว่า “การอ่านทำให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์” และไม่ต้องสงสัย หลายประเทศที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั้นก็เนื่องจากการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างเป็นรูปธรรม และเอาจริงเอาจัง หนังสือเล่มหนึ่งมีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อความคิดรวมถึงพฤติกรรมของมนุษย์อย่างมาก และมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม

อย่างการเรียกร้องอิสรภาพหรือเอกราชของอินเดียจากอังกฤษ โดย มหาตมะ คานธี ปูชนียบุคคลของประเทศอินเดีย ก็ได้รับอิทธิพลจากหนังสือเล่มสำคัญหลายเล่ม รวมถึงผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตหลายคนต่างก็ให้ความเห็นตรงกันว่า การอ่านเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

เราอยากให้คนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงได้สัมผัสจริงๆ คือวัฒนธรรมการบริจาคบ้านเรา ก็คือบริจาคแล้วแพ็กใส่กล่อง แล้วก็ไปส่งในสถานที่ที่ผู้บริจาคคิดว่าขาด แต่ไม่ได้วิเคราะห์ว่าผู้รับไม่มีโอกาสได้เลือก จะพูดคำว่ายัดเยียดมันก็ดูเหมือนจะทำร้ายจิตใจคนที่มีจิตใจดี แต่คิดว่ามันเป็นจุดบกพร่อง เพราะเรารู้กันอยู่ว่าผู้รับไม่มีโอกาสได้เลือก ดูเหมือนผู้ให้สบายใจอยู่ฝ่ายเดียว ไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าจริงๆ แล้วการให้นั้นผู้รับต้องเลือกได้ด้วย เราจึงพยายามออกแบบให้มันแก้ช่องว่าง แก้ช่องโหว่แบบนี้ เราก็ออกแบบระบบขึ้นมา เพื่อให้ผู้รับมีสิทธิ์เลือก เรากำลังท้าทายโจทย์เรื่องวัฒนธรรมการให้ ผู้ให้ต้องเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุด

แล้วก็เอาไปต่อยอดได้ด้วย คือตัวเด็กเอง นอกจากครูจะเป็นสภาพแวดล้อมให้เด็กได้นำเสนอกับเพื่อนแล้ว เด็กเองก็เป็นเจ้าของด้วย ยิ่งเป็นเจ้าของ แล้วให้คนอื่นเขาก็จะได้โควตาอีก พาคนอื่นมาสมัครสมาชิกเขาก็จะได้โควตา นี่คือกลยุทธ์ที่เขาจะขยายกันเอง หนังสือเล่มนั้นก็จะเดินทางตั้งแต่ต้นทางจากคนที่มีโอกาสมาถึงครูถึงเด็ก แค่มันเดินทางมาถึงสี่ห้าคนผมก็ถือว่ามันมีคุณค่ามากมายเหลือเกิน ถึงแม้แต่ถ้าเกิดเด็กชอบแล้วอยากเป็นเจ้าของเก็บไว้ก็ไม่แปลก เพราะมันเป็นความประทับใจอยู่แล้ว คนทั่วไปหนังสือที่ชอบเขาก็เก็บอยู่แล้ว แต่วันหนึ่งวันใดถ้าพัฒนามาถึงขั้นที่ว่าอยากให้คนอื่นเหมือนกับที่ผู้บริจาคอยากให้คนอื่น มันก็เป็นเรื่องที่ดี อันนี้คือกิจกรรมทางออนไลน์ แล้วทางออนไลน์นี้ก็ยังมีช่องทางชุมชนการเรียนรู้ในเว็บไซต์ ก็คือมีการแลกเปลี่ยนกัน แลกเปลี่ยนแบบข้ามฝั่งเลย คือเด็กในโรงเรียนหนึ่งทางภาคอีสานสามารถนำเสนอหนังสือเล่มนี้ให้กับเด็กในโรงเรียนทางภาคอื่น ส่งต่อให้กันได้ สองคนนี้ก็จะได้เรียนรู้กัน ได้รู้จักกัน แล้วผู้บริจาคกับผู้รับก็จะได้เจอกัน ได้แลกเปลี่ยนกัน หนังสือเล่มนี้มันดีอย่างนั้นอย่างนี้ อ่านแล้วรู้สึกได้อะไรบ้าง อ่านเล่มเดียวกันแล้วทำไมเขารู้สึกอย่างนั้นคิดอย่างนั้น

การอ่าน เสน่ห์ของมันก็คือช่วยให้เราได้เปิดโลกทัศน์ เห็นได้ชัด ถ้าเราได้รับในสิ่งที่เรายังไม่ได้รู้เลย มันจะเกิดการปรับวิธีคิด พอปรับวิธีคิดพฤติกรรมก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนแล้วเรื่องการเรียนรู้ที่ไม่หยุดยั้งนี้เราเชื่อว่า ในเมื่อระดับปัจเจก ระดับพลเมืองของประเทศนี้เปลี่ยน ประเทศก็เปลี่ยน วาระหนึ่งล้านเล่มนี้ อยากบอกว่าแค่คนละเล่ม หนึ่งล้านคน ก็สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะ ชีวิตก็เปลี่ยนจากการอ่าน ทั้งๆ ที่เราไม่มีโอกาส เก็บแค่เศษกระดาษห่อกล้วยแขกทอดที่พ่อซื้อมาจากตลาดในอำเภอ มันเปลี่ยนตั้งแต่เราได้อ่านหนังสือเล่มแรกๆ แล้วเราก็อยากรู้ต่อ พออยากรู้ต่อเราก็จะขวนขวายหามาอ่าน จากการศึกษาชีวประวัติของบุคคลสำคัญต่างๆ ที่มีคุณูปการต่อโลก ก็เห็นได้ว่า ท่านเหล่านั้นให้ความสำคัญกับการอ่าน เป็นนักอ่านตัวยง การอ่านจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมาก

เปลี่ยนทัศนคติเรื่องการบริจาคหนังสือควรเป็นการให้อย่างมีคุณภาพ

หนังสือที่บริจาคส่วนใหญ่เป็นหนังสือฮาวทูเกี่ยวกับวิธีร่ำรวย ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน หรือไม่สามารถสร้างคุณภาพชุมชนได้ ถ้าบริจาคหนังสือมีคุณภาพจะช่วยสร้างคนคุณภาพ นำไปสู่สังคมคุณภาพได้

“เราพบว่าเด็ก ๆ จะตื่นเต้นมาก เมื่อมีหนังสือชุดใหม่ ๆ เดินทางไปถึง ยิ่งหากตรงกับความสนใจ ก็จะช่วยให้เกิดการรักการอ่านได้ไม่ยากและจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการอ่านด้วย และเราอยากเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการให้ ควรเป็นการให้อย่างมีคุณภาพ หนังสือที่คิดจะให้ผู้อื่นก็ควรเป็นหนังสือที่เลือกสรรดีแล้วว่าตรง กับวัย ตรงกับความสนใจ สร้างความสุขให้กับผู้ได้รับ คนที่ได้รับได้มีโอกาสพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง เมื่อเขาได้รับสิ่งที่ดี เขาก็มีโอกาสที่จะคืนสิ่งดี ๆ ให้สังคมต่อไปเช่นเดียวกัน”

การบริจาคหนังสือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จะทำให้เด็ก ผู้ใหญ่ คนในจังหวัดได้มีหนังสืออ่านมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย หนังสือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเขา การมีหนังสือคุณภาพจะช่วยยกระดับการเรียนรู้ ความคิด สติปัญญา และพัฒนาการด้านอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ในครอบครัว ปลูกฝังรักการอ่านให้เกิดขึ้นในทุกบ้าน

“การที่เด็กเยาวชนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ได้อ่านสื่อการอ่านที่มีคุณภาพ จะช่วยยกระดับการเรียนรู้ ความคิด สติปัญญา เช่น การที่เด็กปฐมวัยตอนต้นถ้าได้อ่านสื่อที่สมวัย มีรูปภาพ ขนาดรูปเล่มและเรื่องราวที่สมวัยก่อให้เกิดจินตนาการและความคิด พร้อมกับช่วยกระตุ้นการเติบโตทางความคิดของเด็ก ให้เขาได้เตรียมความพร้อมทางความคิด มีหนังสือที่สื่อสัญลักษณ์ทางภาษาผ่านภาพเขียนหรือตัวอักษรที่มีขนาดเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการจดจำเรื่องราวและการตีความหรือสื่อความหมายได้เอง และช่วยให้เขาเกิดแรงกระตุ้นอยากอ่าน อยากฟังมากขึ้นด้วย”

หนังสือก็เหมือนห้องเรียน โรงเรียน ที่จะช่วยปรุงแต่งคนให้สามารถเป็นแบบนั้นแบบนี้ได้ เราก็จะได้คนดีคนคุณภาพไปพัฒนาประเทศ หนังสือคุณภาพเองก็จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และสามารถพัฒนาตัวเองได้จากการอ่านหนังสือ

การบริจาคหนังสือเป็นวิธีการหนึ่งของ การลดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงสำหรับเด็กไทยที่ยังขาดแคลนโอกาส

การบริจาค คือ การเสียสละ การให้ การแบ่งปัน และเป็นหลักธรรมข้อหนึ่งในทศพิธราชธรรม หากจะว่าไปแล้ว คนส่วนใหญ่รู้จักความหมายของคำว่าบริจาคเป็นอย่างดี แต่จะมีสักกี่คนที่เห็นความสำคัญที่แท้จริงของคำว่าบริจาค การบริจาคคือการกระทำด้วยความตั้งใจจริงของผู้บริจาคซึ่งก่อให้เกิดความสุขใจแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับ บางคนบริจาคเพียงเพราะต้องการคำยกย่องและความมีหน้ามีในสังคม บ้างก็บริจาคเพราะถูกผู้รับบริจาคขอร้องแกมบังคับ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการใช้ความหมายของคำว่าบริจาคไปในทิศทางที่ไม่ถูกไม่ควร

การฝันปันน้ำใจบริจาคหนังสือเพื่อน้อง ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออ่านเล่น หนังสือการ์ตูน นวนิยาย สารคดี นิตยสารหรือ แบบเรียน ฯลฯ การที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็น และควรทำอย่างยิ่งคือการมอบหนังสือก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเยาวชนยังขาดแคลนหนังสืออันเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพของความคิด เนื่องด้วยโรงเรียนบางแห่ง มีหนังสือในห้องสมุดน้อย ซึ่งไม่เพียงพอแก่ความต้องการของเด็ก ซึ่งต้องผลัดเปลี่ยนกันอ่านจึงได้มีการปันหนังสือให้น้องอ่าน เพื่อมอบหนังสือให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน และให้เด็กๆ  ได้มีหนังสื่ออ่านอย่างเพียงพอ  เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีจินตนาการและความคิดที่กว้างไกลให้เด็กๆ ได้มีสื่อในการเรียนรู้ ตลอดจนเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ ปัจจุบันโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกลยังประสบปัญหาในเรื่องของการเรียนรู้ที่ทันสมัยขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ เป็นจำนวนมากดังนั้นทางอาสาพัฒนาจึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรียน และเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แด่น้องในถิ่นไกล โดยดำเนินการจัดหาและการรับบริจาคหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา นำไปมอบให้แก่น้องในโรงเรียนชนบท เพื่อเป็นการให้กำลังใจน้อง ๆ ด้วยการเติมความรักให้มีรอยยิ้มที่สดใส เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับน้อง ๆ ส่งเสริมการรักการอ่าน รวมทั้งเป็นการต่อยอดกิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่ม ชมรมอาสาพัฒนาร่วมบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนที่เป็นผลกำไรอีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้การศึกษาในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกล

รับบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

บ่อยครั้งที่เราเคยสัมผัสการเป็นผู้รับและผู้ให้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ คนบางคนพอใจที่จะเป็นเพียงผู้รับแต่ไม่เคยเป็นผู้ให้ ยื่นมือรับแต่ไม่เคยยื่นมือให้แก่ผู้อื่นหากลองทบทวนให้ดี การให้คือจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของคำว่า บริจาค ที่ยิ่งใหญ่

คนไทยเป็นที่ยกย่องและรู้จัก ว่ามีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ ประกอบกับความเชื่อที่มีมาแต่โบราณว่า การบริจาคคือการสร้างบุญสร้างกุศล จึงมักเห็นว่า หากมีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างกะทันหันในประเทศไทย ความช่วยเหลือจะถูกส่งไปยังพื้นที่นั้นๆ อย่างเร่งด่วน เช่น เหตุการณ์สึนามิ ในปี พ.ศ. 2546 ความช่วยเหลือต่าง ๆ นานาถูกส่งไปในรูปแบบของการบริจาค ไม่ว่าจะเป็น การบริจาคทรัพย์ บริจาคเลือด บริจาคอวัยวะ บริจาคที่ดิน บริจาคอาคารสิ่งก่อสร้าง บริจาคอาหาร บริจาคยารักษาโรค หรือแม้แต่การบริจาคกำลัง บริจาคเวลาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะตอบคำถามว่าเราบริจาคทำไมและเพื่ออะไร

การสร้างวัฒนธรรมการอ่านหนังสือจะสร้างความเปลี่ยนแปลง อย่างไม่ต้องสงสัย มีตัวอย่างยืนยันมากมายทั้งในระดับบุคคลตลอดจนระดับชาติ เช่น ประเทศที่พัฒนาแล้ว ล้วนมีนโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องและจริงจัง บนฐานความจริง มีหนังสือดีๆ ผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แต่อยู่ในมือของผู้อ่านที่มีโอกาส หากสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรนี้ไปถึงผู้อื่นๆ ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือ ก็จะทำให้เกิดการเพิ่มคุณค่าของหนังสือดีมือสอง เราเชื่อว่าการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมหนังสือมือสอง จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างกว้างขวาง ที่สัญที่สุดเราเชื่อว่าการจัดการเรื่องหนังสือรับบริจาคที่ดี ผู้รับหนังสือต้องเป็นผู้เลือกหนังสือที่ตัวเองต้องการ เพราะจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืน เพราะการเริ่มต้นที่ตัวเองเลือกและเป็นเจ้าของ ไม่ใช่ถูกกำหนดแบบยัดเยียด ท้าย สุดเราเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องจิตสาธารณะ การให้และการแบ่งปันที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมอย่างง่ายๆ ทั้งเป็นผู้บริจาคหนังสือดีมือสอง เป็นอาสาสมัครในกระบวนการจัดการหนังสือบริจาค

ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตแทบทุกคนล้วนแต่กล่าวถึงความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่านเป็นการพัฒนาซีวิต ฝึกสมองให้คิดเฉียบคมมากขึ้น ทำให้รู้ทันโลก ทันคน รู้จักตนเอง การอ่านสามารถสร้างคนให้มีลักษณะหรือบุคลิกของการเป็นคนที่คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดรอบคอบ และสร้างสิ่งดีๆ ให้กับตนเองและสังคม

ในปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือน้อย เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียง ประเทศสิงคโปร์ ประชากรมีสถิติการอ่านหนังสือสูงถึงปีละ 40-50 เล่มประเทศเวียดนามประชากรอ่านหนังสือประมาณ 60 เล่มต่อปี ขณะที่ประชากรในประเทศไทยมีสถิติการอ่านหนังสืออยู่เพียง 2 เล่มต่อปีเท่านั้น ด้วยหนังสือดีมือสองจะช่วยแก้ปัญหา
1. ประชากรนอกเขตเทศบาลมีการอ่านน้อยกว่าประชากรในเขตเทศบาล
2. หนังสือมีราคาแพง
3. ขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งบริการ เช่น ร้านหนังสือน้อย ไม่มีห้องสมุดหมู่บ้าน
4. ห้องสมุดโรงเรียนได้รับงบประมาณน้อยจึงขาดความหลากหลายในการเลือกซื้อหนังสือ